Gaming

Alien Rage

Alien Rage
Genre – First Person Shooter

အာကာသစခန်းအတွင်း ဝင်ရောက်လာသော ရန်သူဂြိုဟ်သားစစ်တပ်ကို တိုက်ထုတ်ရမည့် FPS ဂိမ်းသစ်ဖြစ််ပြီး လက်နက်ဆန်းနှင့် Upgrade အမျိုးအစားပေါင်း 30ကျော်ကို ကိုင်တွယ်ပြီး ရန်သူမျိုးစုံနှင့်အတူ ဂြိုဟ်သား Bossအကြီးစားများနှင့်ပါ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရမည့် Shooter ဂိမ်းသစ် ဖြစ်ပါတယ်။ Mission 14 ခုပါဝင်််ပြီး Difficulty Levelမျိုးစုံ ရွေးချယ် ကစားနိုင်မှာပါ။

author-avatar

About Nay Aung Latt

အမည်ရင်းမှာ နေအောင်လတ်ဖြစ်ပြီး Myanmar ICTတွင် Game Animation/ PC Game များအကြောင်းကို ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *