Foods, News, Review

Win Win တံဆိပ် အာလူး Crisp အကြောင်း

Win Win Baked Vegetable Cream flavour
Win Win တံဆိပ် အာလူး Crisp ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီကြော်မဟုတ်ဘဲ မီးဖုတ်ပေးထားပြီး အသီးအရွက်ကရင်မ်အနံ့အရသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အရသာရှိ အာလူး Crisp ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကင်တစ်ထုပ်မှာ အလေးချိန် ၉၀ ဂရမ်ရှိ မုန့်ထုပ် ၃၆ ထုပ် ပါဝင်ပါတယ်။ လက်ရှိရောင်းဈေး ငွေကျပ် 38,420 ဖြစ်ပါတယ်။

Win Win Baked Potato Sour Cream flavour
Win Win တံဆိပ် အာလူး Crisp ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီကြော်မဟုတ်ဘဲ မီးဖုတ်ပေးထားပြီး ဒိန်ချဉ်ကရင်မ်အနံ့အရသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အရသာရှိ အာလူး Crisp ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကင်တစ်ထုပ်မှာ အလေးချိန် ၉၀ ဂရမ်ရှိ မုန့်ထုပ် ၃၆ ထုပ် ပါဝင်ပါတယ်။ လက်ရှိရောင်းဈေး ငွေကျပ် 38,420 ဖြစ်ပါတယ်။

Win Win Baked Potato Crisp Tomato flavour
Win Win တံဆိပ် အာလူး Crisp ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီကြော်မဟုတ်ဘဲ မီးဖုတ်ပေးထားပြီး ခရမ်းချဉ်အနံ့အရသာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အရသာရှိ အာလူး Crisp ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကင်တစ်ထုပ်မှာ အလေးချိန် ၉၀ ဂရမ်ရှိ မုန့်ထုပ် ၃၆ ထုပ် ပါဝင်ပါတယ်။ လက်ရှိရောင်းဈေး ငွေကျပ် 38,420 ဖြစ်ပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *