Archive, News

HP ( Royal Smart Co., Ltd ) မှ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့

HP ( Royal Smart Co., Ltd ) မှ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သည် ။

3L Education Group ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာအသုံးပြု Software များကို ကျောင်းဆရာ-ဆရာမများသို့ နည်းပညာများ မျှဝေရာတွင် ပိုမိုထိရောက်မြန်ဆန်စေရန်အတွက် HP ( Royal Smart Co., Ltd ) မှ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု HP Branded Prodesk Desktop, Monitor များ နှင့် HP Notebook များကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *