TZO

မြို့ကြီးစည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ဆန္ဒမဲများပေးကြစို့

မြို့ကြီးစည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ဆန္ဒမဲများပေးကြစို့။Let's go to vote for developing city - အောက်တိုဘာလအတွက် ပင်စင်ထုတ်ပြီးအပြန်မှာ ရွှေဘုံ...

Continue reading