ကင်တားနားအား မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်တာ၀န်မှ ရပ်နား

ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းသူ ကင်တားနားအား ရာထူးသက်တမ်းကို ထပ်မံတိုးပေးတော့မည်မဟုတ်ပဲ ရပ်ဆိုင်းတော...

Continue reading