Desktop Computer တိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် CPU မျိုးစုံ ICT.com.mm မှာ ရှိပါတယ်။

Desktop Computer တိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် CPU မျိုးစုံ ICT.com.mm မှာ ရှိပါတယ်။ Intel လား AMD လား စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။ Intel ဆ...

Continue reading