အသံမာမှ လေးစားမှာလား

ထည်ဝါ ခန့်ညားလှသော အဆောက် အအုံကြီးတစ်ခု ကြီးမားသော ဘောင်မဲ့ မှန် တံခါးကြီးကို တွန်းဖွင့်၍ ၀င်လိုက်ရသည်။ အေးမြလှသော လေနုအေးက ရင်ကို လွှမ...

Continue reading