မြန်မာအွန်လိုင်း စတိုးဆိုင်

ကမ္ဘာကျော် အွန်လိုင်း အရောင်းဆိုင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး နောက်ဆုံးထုတ် အထွေထွေ လူသုံးကုန်နဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်းမှာပဲ မြန်...

Continue reading