techer

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်တွင် ပညာရေး ၀န်ထမ်းများ ပိုမို ခန့်အပ်သွားမည်

စာသင်ကျောင်းများတွင် ဆရာ၊ ဆရာမ အင်အား လုံလောက်ပြီး သင်ကြားရေး အထောက်အကူ ပြုရန်အတွက် ယခု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်မှာ ဆရာအတတ်ပညာ သင်တန်းဆင်းမ...

Continue reading