ဘာလုပ်လုပ် စာချုပ်နဲ့ လုပ်ပါ… ပဋိညာဉ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ

နိုင်ငံတော် ဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဈေးကွက်စီးပွားရေး ဖြစ်ထွန်း အောင်မြင် ရေးသည် အရေးကြီးလှသည်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အသွင်အမျိုးမျိ...

Continue reading